OK
 


دوره های آموزشی شرکت پویا فرا نگار هر 2 هفته یکبار به صورت رایگان در محل این شرکت و توسط اساتید مجرب برگزار می گردد. چنانچه تمایل به شرکت در این کلاسها را دارید ضمن مراجعه به بخش ثبت نام و پر نمودن فرم مربوطه ، بخش تبلیغات این شرکت را از کد رهگیری خود مطلع نموده تا پس از آن ایمیل دعوتنامه حضور در کلاس برای شما ارسال گردد.   

دوره های آموزشی این شرکت عبارتند از : دوره آموزشی دوربینهای تحت شبکه ویوتک، دستگاه های ضبط و مدیریت تصاویر کیونپ، نرم افزار VAST و دستگاه های ضبط، مدیریت و ذخیره سازی تصاویر PNR

برنامه دوره های آموزشی:

 وضعیت
 موضوع سمینار آموزشی
 ردیف
در حال ثبت نام

دوربینهای تحت شبکه ویوتک

1
 در حال ثبت نام
 دستگاه های ضبط و مدیریت تصاویر کیونپ 2
 در حال ثبت نام 
 نرم افزار VAST 3